Tag: Ketogenic Diet Vs Vegetarian

Med tre karbonatomer er dihydroksyeton det enkleste av alle ketoser og er den eneste som ikke har noen optisk aktivitet. Ketoser kan inneres i en aldose når karbonylgruppen er lokalisert på enden av molekylet. Slike ketoser reduserer sukker. av hydrogen Toms for å endre posisjonen til en dobbeltbinding, som i aldosen-ketose isomerisering involverer en enediolate […]

Read more