Tag: Ketogenic Diet Vs South Beach

Med tre karbonatomer er dihydroksyeton det enkleste av alle ketoser og er den eneste som ikke har noen optisk aktivitet. Ketoser kan inneres i en aldose når karbonylgruppen er lokalisert på enden av molekylet. Slike ketoser reduserer sukker. Vanligvis er det mellom 20-30 g netto karbohydrater anbefalt for hver dag diett – men jo lavere […]

Read more