Tag: Ketogenic Diet India Vegetarian

Det finnes forskjellige typer av MCT: kapronsyre (C6), kaprylsyre (C8), Caprice syre (C10) og Aurica syre (C12). Bortsett fra C6, som er best unngått (det er dårlig og er mer sannsynlig å gi fordøyelsesproblemer), kan MCTs være gunstig. Oksidasjon av aldoser og ketoser med ferricyanid under alkaliske betingelser omfatter 1,2-enediol som et mellomprodukt. En slik […]

Read more