Tag: Keto diett kan ikke sove

Osoner kan omdannes i høyt utbytte til 2-ketoser ved reduksjon med Pt Kreft jeg mage Fructose, ketohexose danner fem ledd fruktofuranose ringer. D-Fructose er vist nedenfor i rettkjede og a-d-furanoseformer. Dannes ringen når O av C5-hydroksygruppen danner en binding med C2, karbonylkarbonet resulterer i en syklisk hemiketal. Karbon 1 og 5 er ikke en del […]

Read more

Innholdet på dette nettstedet er ikke ment for behandling eller forebygging av sykdom, og heller ikke som en erstatning for medisinsk behandling, eller som et alternativ til lege. Bruk av Anbefalinger er ved valg og risikoen for leseren. Ved glukoneogenese øker blodsukkeret og insulinnivået. Dette stopper produksjonen av ketoner, som deretter kan brukes til energi. […]

Read more