Tag: Hva sa Michael Keaton

(og mer spesifikt benkramper) er en ganske vanlig ting når man starter ketogen diett. Det skjer vanligvis om morgenen eller om natten, men det er et ganske lite problem generelt. Det er et tegn på at det er mangel på mineraler, spesielt magnesium, i kroppen. Unngå stivelsesholdige grønnsaker som poteter, søte poteter, noen squash, pastinetter […]

Read more