Tag: Kan du träna på Keto

På ketodiet kommer din kropp i ett metaboliskt tillstånd som kallas ketos. Medan ketos använder din kropp ketonkroppar för energi istället för glukos. Ketonkroppar härrör från fett och är en mycket stabilare, stabil energikälla än glukos, vilken härrör från kolhydrater. hög fetthalt, hög karb diet som är hemskt för kroppen. Naturligtvis, när du äter mycket […]

Read more